Provozní aktiv na VKV - listopad 11/2005

1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	20040	12702	17056	18870	29250	13716	0	180420
2	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	15768	7525	17028	17782	24037	13609	0	130509
3	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	22752	9384	24492	17376	15104	9982	0	169365
4	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	21330	12144	17430	18073	2652	6973	0	107508
5	OK2PKF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6612	0	6612
6	OK2PMS	4768	2320	18	0	3791	0	0	0	0	72	5833	0	16802
7	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	11377	6325	8550	9599	8410	5817	0	92026
8	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	10780	7560	16500	11934	11648	5712	0	85773
9	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	4320	3542	4017	4505	4896	4185	0	43117
10	OK1MTZ	0	0	0	0	0	0	0	3679	4608	0	4110	0	12397
11	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	3855	7902	6128	6612	7880	3900	0	55081
12	OK2AB	0	0	0	0	0	3192	3248	0	0	0	3066	0	9506
13	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	3774	3840	4000	3345	3052	3010	0	30196
14	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	3675	0	784	2190	4305	4560	2808	0	29871
15	OK2PMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2567	2560	2790	0	7917
16	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	4199	4050	4140	3419	4947	2665	0	43283
17	OK1DDP	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	2145	2392	0	6537
18	OK1ZTA	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	2314	0	4504
19	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	1364	1947	1885	2142	810	2240	0	19162
20	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	1644	1703	2702	2704	2415	2145	0	22732
21	OK2EA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	1815
22	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	2211	1404	1716	963	1272	1740	0	16610
23	OK1ZJB	0	0	0	205	1705	945	1776	1017	0	558	1596	0	7802
24	OK2ZNT	0	0	0	0	0	0	2532	3120	0	1341	1250	0	8243
25	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	0	1152	1230	1300	1243	0	10378
26	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	1572	1428	1180	1400	0	1988	1210	0	14504
27	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	2496	2436	2550	2190	2822	1128	0	27914
28	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	2184	1876	2509	1956	1180	1125	0	19024
29	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	3341	3766	2870	3626	4144	1060	0	23872
30	OK2WDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056	0	1056
31	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	1430	1380	1740	900	1089	1050	0	13656
32	OK1VOF	0	600	868	744	1260	999	0	1192	480	0	1048	0	7191
33	OK1UDQ	992	608	630	972	639	744	1024	464	999	927	972	0	8971
34	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	1422	2546	2054	2112	2054	970	0	18965
35	OK1VUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2366	0	880	0	3246
36	OK2BRX	2640	0	1740	0	1800	3315	2364	1413	0	0	800	0	14072
37	OK2ZC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680
38	DG0CC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2310	664	0	2974
39	OK1VZL	485	177	545	550	0	0	0	2912	0	742	660	0	6071
40	OK2VCT	532	568	615	828	621	666	0	0	730	910	648	0	6118
41	OK1DAM	819	708	300	738	136	2068	984	2130	0	0	623	0	8506
42	OK1AWK	581	476	483	648	546	`616	560	408	574	688	553	0	5517
43	OK2BEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	504	0	1824
44	OK1ZAT	280	96	0	108	0	0	0	0	0	680	480	0	1644
45	OK1VYC	114	16	72	56	0	159	498	315	378	450	476	0	2534
46	OK1CR	846	0	0	250	0	945	830	777	848	0	464	0	4960
47	OK1VMK	476	360	0	396	0	624	438	522	680	609	406	0	4511
48	OK2UDP	1287	720	0	963	0	0	744	0	0	780	399	0	4893
49	OK1TY	0	255	0	315	480	581	450	567	210	528	390	0	3776
50	OK2XCR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51	OK1MNV	462	280	378	0	441	420	0	378	305	285	285	0	3234
52	SP1JNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0	490
53	OK1KZ	120	50	105	156	156	252	245	244	156	200	244	0	1928
54	OK1AVP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
55	OK1HDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
56	OK1FXF	590	344	480	390	152	30	0	170	272	172	184	0	2784
57	OK1CDC	0	0	260	0	0	0	0	0	520	480	180	0	1440
58	OK2BUC	934	720	1520	288	0	0	0	511	0	336	170	0	4479
59	OK2DGB	740	240	464	0	910	0	1500	7518	0	1111	165	0	12648
60	OK2BVA	162	172	78	146	0	168	178	285	146	170	160	0	1665
61	OK1CD	450	465	0	305	312	396	225	315	0	427	140	0	3035
62	OK1IKQ	200	98	90	192	230	54	96	0	156	0	108	0	1224
63	OK1ICJ	205	0	288	640	0	1089	0	0	0	0	102	0	2324
64	OK1VLG	0	81	360	0	42	0	1650	0	1458	1848	92	0	5531
65	OK2MIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	76	0	261
66	OK2TKE	0	0	0	0	0	1807	1265	1668	1404	584	34	0	6762


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KIM	0	0	0	0	0	0	71796	66004	62910	82857	20825	0	304392
2	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	20880	19590	17820	22785	27396	18908	0	237567
3	OK1KWP	0	0	0	0	16213	24336	17160	0	23440	25400	17220	0	123769
4	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	24531	0	27675	31545	27258	16957	0	234936
5	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	21719	25120	10032	24662	0	29807	14700	0	188903
6	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	6946	9492	11610	10475	23120	14558	0	123801
7	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	23088	17990	16415	20140	22160	12312	0	209035
8	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	19040	0	0	16566	14884	8855	0	123036
9	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	15572	11853	0	11550	16030	8700	0	136211
10	OK1KCR	0	0	0	0	9140	11856	8300	0	9746	8460	8140	0	55642
11	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	7140	9800	5168	5880	8272	6930	0	76211
12	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	6536	1829	14025	2316	4824	5220	0	70351
13	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	7414	6680	5376	4788	8400	4662	0	66731
14	OK1KOB	0	0	8558	0	0	4848	0	0	0	3360	3614	0	20380
15	OK2KLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3360	0	3360
16	OK2KUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2044	2576	2646	0	7266
17	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	1617	1628	1580	2960	1992	1956	0	26016
18	OK1KGT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1782	0	1782
19	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	11377	6302	5688	5888	1937	1781	0	44585
20	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	35952	25515	23240	22040	43288	1419	0	186196
21	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	8211	7110	2758	1410	1136	0	37491
22	OK1OFJ	0	0	196	288	0	896	1016	1780	1530	1937	891	0	8534
23	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	355	606	570	345	444	355	0	5293
24	OL5DX	120	50	0	156	156	244	245	232	156	200	236	0	1795
25	OK1KCF	120	50	0	156	156	244	245	232	156	200	236	0	1795
26	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	1265	664	504	1050	180	0	4376


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	1683	3791	1503	1539	0	2912	1991	0	22249
2	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	3024	1950	0	1644	1290	784	0	15949
3	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	3591	1120	968	1209	1236	675	0	14242
4	OK2IMH	0	0	232	0	612	1508	1580	944	1210	1490	632	0	8208
5	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	3009	1625	1254	1180	0	568	0	13744
6	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	2312	935	552	472	1040	427	0	9636
7	OK1MTZ	0	0	255	0	0	0	0	434	700	0	378	0	1767
8	OK2BDS	414	198	266	210	364	1023	252	416	315	424	369	0	4251
9	OK1DEU	270	112	215	230	186	869	348	448	312	392	282	0	3664
10	OK1XPB	0	148	306	276	160	175	245	288	462	336	204	0	2600
11	OK1IEI	152	420	414	414	0	0	0	0	0	396	160	0	1956
12	OK1UDJ	413	235	300	396	294	684	396	330	512	372	156	0	4088
13	OK1VUB	744	0	0	0	0	0	0	0	0	399	145	0	1288
14	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	5244	2015	2119	3128	1130	140	0	18373
15	OK1KZ	60	132	0	22	27	63	108	66	38	0	54	0	570
16	OK2BFI	92	0	69	76	198	405	204	42	80	165	48	0	1379
17	OK1TY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
18	OK1FAN	84	30	60	57	52	57	76	24	26	33	48	0	547
19	OK1VZL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
20	OK1VLG	0	64	16	380	6	0	246	0	318	222	45	0	1297


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	12338	7776	6288	6844	7956	3077	0	63576
2	OK1KEL	909	510	588	1134	616	2128	1180	714	1599	873	704	0	10955
3	OK1KHA	468	0	245	108	0	310	366	408	285	384	355	0	2929
4	OK1KKL	602	594	540	570	60	0	0	0	0	1044	340	0	3750
5	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	2595	1656	1562	1885	1529	308	0	17036
6	OK1KVK	0	0	0	0	0	336	0	936	192	1552	180	0	3196
7	OL5DX	60	124	0	22	27	63	100	66	38	66	54	0	620
8	OK1KCF	60	124	0	22	27	54	88	66	38	66	54	0	599
9	OK1KDO	26	0	75	0	14	238	72	135	84	270	33	0	947


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	80	105	150	162	0	85	84	0	1085
2	OK1IEI	12	30	48	10	0	0	0	0	0	22	36	0	158
3	OK1UDJ	0	0	0	0	0	0	33	0	12	14	24	0	83
4	OK1VUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	10	0	38
5	OK2BDS	16	16	2	30	42	24	48	14	33	16	4	0	245


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	60	110	112	24	440	0	649	528	1092	322	301	0	3638
2	OK2KJT	95	105	306	280	567	726	332	520	468	603	24	0	4026


13.KAT.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	12	12	18	12	12	33	39	36	0	48	18	0	240

-------------------------------------------------------------------------

Výsledky za rok 2005

1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	20040	12702	17056	18870	29250	13716	0	180420
2	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	22752	9384	24492	17376	15104	9982	0	169365
3	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	26280	22534	16695	16116	21800	20090	0	0	162629
4	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	15768	7525	17028	17782	24037	13609	0	130509
5	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	21330	12144	17430	18073	2652	6973	0	107508
6	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	12572	0	29216	5840	34320	0	0	98296
7	OK1DCF	0	0	0	18125	0	0	14013	25655	18496	20768	0	0	97057
8	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	11377	6325	8550	9599	8410	5817	0	92026
9	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	10780	7560	16500	11934	11648	5712	0	85773
10	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	9030	11760	0	0	0	2960	0	0	56876
11	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	6420	0	2002	11280	8904	4788	0	0	55315
12	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	3855	7902	6128	6612	7880	3900	0	55081
13	OK1NOR	0	0	0	0	0	12672	8712	0	16298	14325	0	0	52007
14	OK1ASA	0	0	0	0	2412	13140	8760	11128	6974	9361	0	0	51775
15	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	4199	4050	4140	3419	4947	2665	0	43283
16	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	4320	3542	4017	4505	4896	4185	0	43117
17	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	6448	7224	0	4270	0	497	0	0	35916
18	OK2TSV	3920	0	2212	5377	6612	0	0	6086	0	8240	0	0	32447
19	OK1DZR	0	0	0	0	30240	0	0	0	0	0	0	0	30240
20	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	3774	3840	4000	3345	3052	3010	0	30196
21	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	3675	0	784	2190	4305	4560	2808	0	29871
22	OK1MKQ	4672	4752	5712	12905	0	0	0	0	0	0	0	0	28041
23	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	2496	2436	2550	2190	2822	1128	0	27914
24	OK2WKF	1242	712	0	3864	5219	5580	0	4200	5184	0	0	0	26001
25	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	3341	3766	2870	3626	4144	1060	0	23872
26	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	1644	1703	2702	2704	2415	2145	0	22732
27	OK2ZT	0	0	0	0	0	0	11172	10827	0	0	0	0	21999
28	OK1VPO	0	0	0	6426	0	7560	0	0	7502	0	0	0	21488
29	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	1364	1947	1885	2142	810	2240	0	19162
30	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	2184	1876	2509	1956	1180	1125	0	19024
31	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	1422	2546	2054	2112	2054	970	0	18965
32	OK1DRZ	0	0	0	18414	0	0	0	0	0	0	0	0	18414
33	OK2BX	0	0	0	0	7038	11000	0	0	0	0	0	0	18038
34	OK1DSX	0	0	0	0	0	0	2736	5328	0	9666	0	0	17730
35	OK2PMS	4768	2320	18	0	3791	0	0	0	0	72	5833	0	16802
36	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	2211	1404	1716	963	1272	1740	0	16610
37	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	270	1800	1630	2587	2652	0	0	15879
38	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	1752	539	2172	888	1848	2040	0	0	15588
39	OK1DT	0	0	0	0	0	7225	7560	0	0	0	0	0	14785
40	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	1572	1428	1180	1400	0	1988	1210	0	14504
41	OK2BRX	2640	0	1740	0	1800	3315	2364	1413	0	0	800	0	14072
42	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	1430	1380	1740	900	1089	1050	0	13656
43	OK2DGB	740	240	464	0	910	0	1500	7518	0	1111	165	0	12648
44	OK2GMJ	3120	1022	1680	5364	0	1278	0	0	0	0	0	0	12464
45	OK1MTZ	0	0	0	0	0	0	0	3679	4608	0	4110	0	12397
46	OK2PPK	0	0	0	696	1342	1356	3024	2613	2865	0	0	0	11896
47	OK1TEH	0	0	0	10400	0	0	0	870	0	0	0	0	11270
48	OK2UFW	0	0	810	1436	0	1942	1840	2080	1250	1344	0	0	10702
49	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	0	1152	1230	1300	1243	0	10378
50	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	918	0	0	0	1968	1507	0	0	10328
51	OK2AB	0	0	0	0	0	3192	3248	0	0	0	3066	0	9506
52	OK1UDQ	992	608	630	972	639	744	1024	464	999	927	972	0	8971
53	OK2BSP	0	0	300	272	1674	3640	2358	0	0	510	0	0	8754
54	OK1DAM	819	708	300	738	136	2068	984	2130	0	0	623	0	8506
55	OK2ZNT	0	0	0	0	0	0	2532	3120	0	1341	1250	0	8243
56	OK2PMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2567	2560	2790	0	7917
57	OK1ZJB	0	0	0	205	1705	945	1776	1017	0	558	1596	0	7802
58	OK2TF	0	536	729	693	552	0	1804	0	1968	1160	0	0	7442
59	OK1VOF	0	600	868	744	1260	999	0	1192	480	0	1048	0	7191
60	OK2MRJ	0	0	0	0	128	185	2700	3885	0	0	0	0	6898
61	OK1UBA	0	0	0	0	0	0	6894	0	0	0	0	0	6894
62	OK2TKE	0	0	0	0	0	1807	1265	1668	1404	584	34	0	6762
63	OK2CMZ	2189	306	2288	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	6743
64	OK1AXH	0	0	6669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6669
65	OK2PKF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6612	0	6612
66	OK1SKK	0	57	0	616	1062	1430	0	792	1540	1111	0	0	6608
67	OK1DDP	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	2145	2392	0	6537
68	OK2VCT	532	568	615	828	621	666	0	0	730	910	648	0	6118
69	OK1VZL	485	177	545	550	0	0	0	2912	0	742	660	0	6071
70	OK1FID	6030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6030
71	OK1UGP	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000
72	OK1VLG	0	81	360	0	42	0	1650	0	1458	1848	92	0	5531
73	OK2SLC	0	0	2820	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	5520
74	OK1AWK	581	476	483	648	546	`616	560	408	574	688	553	0	5517
75	OK2BDR	0	0	0	0	0	0	0	2340	1600	1450	0	0	5390
76	OK1AXG	0	0	0	1120	0	4112	0	0	0	0	0	0	5232
77	OK2SRO	0	0	128	1536	1560	0	0	1932	0	0	0	0	5156
78	OK1CR	846	0	0	250	0	945	830	777	848	0	464	0	4960
79	OK2UDP	1287	720	0	963	0	0	744	0	0	780	399	0	4893
80	OK1ZIA	2002	0	0	0	0	0	2775	0	0	0	0	0	4777
81	OK1DFC	4726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4726
82	OK1VMK	476	360	0	396	0	624	438	522	680	609	406	0	4511
83	OK1ZTA	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	2314	0	4504
84	OK1GHZ	0	0	0	0	0	0	4480	0	0	0	0	0	4480
85	OK2BUC	934	720	1520	288	0	0	0	511	0	336	170	0	4479
86	OK1ULK	0	4466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4466
87	OK1ULE	1310	57	873	0	0	0	1540	0	600	0	0	0	4380
88	OK1FAH	0	0	0	630	0	1280	2385	0	0	0	0	0	4295
89	OK1VHF	3864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3864
90	OK1TY	0	255	0	315	480	581	450	567	210	528	390	0	3776
91	OK1NYD	0	0	0	0	0	0	0	3672	0	0	0	0	3672
92	OK2PHK	0	0	0	1200	860	0	0	0	0	1360	0	0	3420
93	OK1VUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2366	0	880	0	3246
94	OK2BNQ	0	0	0	0	0	0	0	3234	0	0	0	0	3234
95	OK1MNV	462	280	378	0	441	420	0	378	305	285	285	0	3234
96	OK2MWK	0	82	116	1496	0	392	1125	0	0	0	0	0	3211
97	OK1CD	450	465	0	305	312	396	225	315	0	427	140	0	3035
98	DG0CC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2310	664	0	2974
99	OK1AYA	0	0	0	270	525	371	421	606	0	609	0	0	2802
100	OK1FXF	590	344	480	390	152	30	0	170	272	172	184	0	2784
101	OK2ZBF	0	0	0	0	0	0	0	2748	0	0	0	0	2748
102	OK1GSB	0	0	0	0	234	0	2470	0	0	0	0	0	2704
103	OK4AZ	115	528	0	0	414	0	0	400	1210	0	0	0	2667
104	OK1FMM	0	0	0	0	2639	0	0	0	0	0	0	0	2639
105	OK1VYC	114	16	72	56	0	159	498	315	378	450	476	0	2534
106	OK1ICJ	205	0	288	640	0	1089	0	0	0	0	102	0	2324
107	OK2VUH	1449	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2305
108	OK2PJW	532	426	496	0	0	0	0	0	0	846	0	0	2300
109	OK2COB	2266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2266
110	OK1DSA	0	0	0	0	0	0	2249	0	0	0	0	0	2249
111	OK2JIQ	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040
112	OK1XED	284	270	550	0	0	0	0	832	0	0	0	0	1936
113	OK1KZ	120	50	105	156	156	252	245	244	156	200	244	0	1928
114	OK2BJW	0	196	305	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	1917
115	OK2BEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	504	0	1824
116	OK2EA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1815	0	1815
117	OK1ZHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1812	0	0	1812
118	OK1SBP	0	0	856	896	0	0	0	0	0	0	0	0	1752
119	OK2BVA	162	172	78	146	0	168	178	285	146	170	160	0	1665
120	OK1ZAT	280	96	0	108	0	0	0	0	0	680	480	0	1644
121	OK2PYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1464	0	0	1464
122	OK2ZEJ	0	0	0	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	1460
123	OK1COM	0	0	0	720	0	0	0	0	0	738	0	0	1458
124	OK1CDC	0	0	260	0	0	0	0	0	520	480	180	0	1440
125	OK2CLW	0	544	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1336
126	OOK2CLT	0	0	0	0	0	1243	0	0	0	0	0	0	1243
127	OK1IKQ	200	98	90	192	230	54	96	0	156	0	108	0	1224
128	OK1AFA	290	160	174	264	0	0	265	0	0	0	0	0	1153
129	OK2HMS	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1107
130	OK1VSG	750	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1089
131	OK2AF	1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1088
132	OK2BZW	0	0	0	600	480	0	0	0	0	0	0	0	1080
133	OK2WDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1056	0	1056
134	OK2MHS	0	0	0	0	0	0	0	1040	0	0	0	0	1040
135	SP1MVG	0	0	0	0	0	0	0	352	245	352	0	0	949
136	OK2XKA	0	0	0	0	712	0	120	0	0	0	0	0	832
137	OK1XBF	0	294	234	0	264	0	0	0	0	0	0	0	792
138	OK1BBF	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763
139	OK2ZO	0	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748
140	OK1JPK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	720
141	OK2PJK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	0	720
142	OK1DBL	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
143	OK1FAE	0	0	0	155	0	0	531	0	0	0	0	0	686
144	OK2ZC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680
145	OK2ZBO	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	606
146	OK1TDO	0	0	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	558
147	OK2BTS	312	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552
148	OK1CDJ	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539
149	SP1JNY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	245	0	490
150	OK1JX	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480
151	OK1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	0	441
152	OK2PLL	0	0	0	176	0	240	0	0	0	0	0	0	416
153	OK2VX	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	0	0	414
154	OK2XCR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	0	344
155	OK1HPX	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	294
156	OK2QW	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285
157	OK1DOZ	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
158	OK2MIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	76	0	261
159	OK1VEI	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260
160	OK1VWK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	240
161	OK1AVP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	0	230
162	OK1HPD	0	0	0	0	0	0	0	0	44	184	0	0	228
163	OK1HDP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
164	OK1NE	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186
165	OK2DTI	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
166	SP8FPK	0	0	0	76	68	0	0	0	0	0	0	0	144
167	OK2ZIH	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
168	OK1JMW	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	116
169	OK1DOF	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
170	OK1FM	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
171	OK1CO	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
172	OK1UQS	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	66
173	OK1FXX	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
174	SP8MAF	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KIM	0	0	0	0	0	0	71796	66004	62910	82857	20825	0	304392
2	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	20880	19590	17820	22785	27396	18908	0	237567
3	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	24531	0	27675	31545	27258	16957	0	234936
4	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	23088	17990	16415	20140	22160	12312	0	209035
5	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	21719	25120	10032	24662	0	29807	14700	0	188903
6	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	35952	25515	23240	22040	43288	1419	0	186196
7	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	15572	11853	0	11550	16030	8700	0	136211
8	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	6946	9492	11610	10475	23120	14558	0	123801
9	OK1KWP	0	0	0	0	16213	24336	17160	0	23440	25400	17220	0	123769
10	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	19040	0	0	16566	14884	8855	0	123036
11	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	7140	9800	5168	5880	8272	6930	0	76211
12	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	6536	1829	14025	2316	4824	5220	0	70351
13	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	7414	6680	5376	4788	8400	4662	0	66731
14	OK1KCR	0	0	0	0	9140	11856	8300	0	9746	8460	8140	0	55642
15	OK1KOK	0	0	0	0	7960	10080	0	7095	7293	12738	0	0	45166
16	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	11377	6302	5688	5888	1937	1781	0	44585
17	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	8211	7110	2758	1410	1136	0	37491
18	OK1KKL	6192	6984	5072	5584	0	0	5744	0	0	6341	0	0	35917
19	OK2KJI	0	0	0	2316	2786	5220	7128	7602	7524	3075	0	0	35651
20	OK1FRD	6735	9880	8800	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	34815
21	OK1KEP	0	0	0	0	6762	9660	0	9120	5588	0	0	0	31130
22	OK1KNG	0	0	0	15200	0	0	11315	0	0	0	0	0	26515
23	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	1617	1628	1580	2960	1992	1956	0	26016
24	OK1KOB	0	0	8558	0	0	4848	0	0	0	3360	3614	0	20380
25	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	1089	4218	1716	0	0	0	0	0	14289
26	OK2KRT	0	0	0	0	0	0	2156	4830	2064	2899	0	0	11949
27	OK2OAS	0	0	0	5472	5746	0	0	0	0	0	0	0	11218
28	OK2RAB	1520	2992	2460	1298	1248	0	0	0	0	1199	0	0	10717
29	OK1OFJ	0	0	196	288	0	896	1016	1780	1530	1937	891	0	8534
30	OK1OAB	0	0	0	0	0	0	0	0	7568	0	0	0	7568
31	OK2KUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2044	2576	2646	0	7266
32	OK2KUM	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500
33	OK1KMG	1310	848	873	0	873	0	1507	0	600	0	0	0	6011
34	OK2KCE	0	0	0	0	0	5444	0	0	0	0	0	0	5444
35	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	355	606	570	345	444	355	0	5293
36	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	1265	664	504	1050	180	0	4376
37	OK1KHL	4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4170
38	OK2KLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3360	0	3360
39	OK2KPS	2321	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3167
40	OK2OTZ	0	0	0	2960	0	0	0	0	0	0	0	0	2960
41	OK2KEA	0	2704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2704
42	OK1KKA	0	0	1288	1251	0	0	0	0	0	0	0	0	2539
43	OK1KCF	120	50	0	156	156	244	245	232	156	200	236	0	1795
44	OL5DX	120	50	0	156	156	244	245	232	156	200	236	0	1795
45	OK1KGT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1782	0	1782
46	OK2KLF	763	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1579
47	OK1OQH	0	0	0	0	0	0	1278	0	0	0	0	0	1278
48	OK1KMP	0	0	0	0	0	0	0	0	1220	0	0	0	1220
49	OK1OUE	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180
50	OK5ERA	0	0	0	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	1120
51	OK1OHK	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399
52	OK2KGE	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
53	SP9ZHR	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
54	OK1KRJ	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	1683	3791	1503	1539	0	2912	1991	0	22249
2	OK1VFA	4698	3952	3285	4986	4380	0	0	0	0	0	0	0	21301
3	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	5244	2015	2119	3128	1130	140	0	18373
4	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	3024	1950	0	1644	1290	784	0	15949
5	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	3591	1120	968	1209	1236	675	0	14242
6	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	3009	1625	1254	1180	0	568	0	13744
7	OK1FHA	0	0	889	1278	720	873	2198	1452	1988	1350	0	0	10748
8	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	2312	935	552	472	1040	427	0	9636
9	OK1TEH	0	0	0	0	0	0	2704	1310	2669	1885	0	0	8568
10	OK2IMH	0	0	232	0	612	1508	1580	944	1210	1490	632	0	8208
11	OK2BDS	414	198	266	210	364	1023	252	416	315	424	369	0	4251
12	OK1UDJ	413	235	300	396	294	684	396	330	512	372	156	0	4088
13	OK1SIB	525	567	606	544	0	774	0	0	856	0	0	0	3872
14	OK1DEU	270	112	215	230	186	869	348	448	312	392	282	0	3664
15	OK1XPB	0	148	306	276	160	175	245	288	462	336	204	0	2600
16	OK2TF	0	40	32	680	2	0	312	0	264	774	0	0	2104
17	OK1UOW	0	0	0	0	0	0	2008	0	0	0	0	0	2008
18	OK1IEI	152	420	414	414	0	0	0	0	0	396	160	0	1956
19	OK1MTZ	0	0	255	0	0	0	0	434	700	0	378	0	1767
20	OK1ZDA	240	130	259	343	252	400	140	0	0	0	0	0	1764
21	OK2PPK	0	0	0	39	204	224	525	364	288	0	0	0	1644
22	OK1DOA	0	0	0	0	0	1547	0	0	0	0	0	0	1547
23	OK1ULE	108	190	116	87	0	800	84	0	40	0	0	0	1425
24	OK2BFI	92	0	69	76	198	405	204	42	80	165	48	0	1379
25	OK2PMS	0	75	0	0	343	888	0	0	0	0	0	0	1306
26	OK1VLG	0	64	16	380	6	0	246	0	318	222	45	0	1297
27	OK1VUB	744	0	0	0	0	0	0	0	0	399	145	0	1288
28	OK1FKL	0	0	0	0	0	1224	0	0	0	0	0	0	1224
29	OK1ZJB	0	0	0	180	132	416	280	0	0	0	0	0	1008
30	OK1GP	0	0	0	0	0	0	888	0	0	0	0	0	888
31	OK1JFP	0	0	0	0	170	0	99	0	0	438	0	0	707
32	OK1AGS	0	0	0	0	0	0	0	684	0	0	0	0	684
33	OK1AFA	36	92	36	176	0	0	275	0	0	0	0	0	615
34	OK1KZ	60	132	0	22	27	63	108	66	38	0	54	0	570
35	OK1FAN	84	30	60	57	52	57	76	24	26	33	48	0	547
36	OK2PNQ	0	266	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522
37	OK2QI	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
38	OK1UYR	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
39	OK2MRJ	0	85	44	0	130	48	0	0	0	0	0	0	307
40	OK1VRW	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288
41	OK2MWK	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	264
42	OK2BZW	0	0	0	0	0	232	30	0	0	0	0	0	262
43	OK1XED	44	100	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
44	OK1JFB	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	204
45	SP9OJQ	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	186
46	OK1VOF	0	0	68	116	0	0	0	0	0	0	0	0	184
47	OK4AZ	0	116	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	155
48	OK2ULQ	0	0	30	104	0	0	0	0	0	0	0	0	134
49	OK1HPX	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	128
50	OK1DOZ	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
51	OK1DRX	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112
52	OK1SKK	0	19	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	106
53	OK2BTS	48	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
54	OK1COM	0	0	0	36	0	0	0	0	0	44	0	0	80
55	OK2PLL	0	0	0	64	0	14	0	0	0	0	0	0	78
56	OK1ZAD	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	76
57	OK1JX	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60
58	OK1BBF	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
59	OK1TY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60	OK1VZL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61	OK2PHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45
62	OK1VEI	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33
63	OK1MKQ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
64	SP1MVG	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	4
65	OK1FXF	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	12338	7776	6288	6844	7956	3077	0	63576
2	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	2595	1656	1562	1885	1529	308	0	17036
3	OK1KEL	909	510	588	1134	616	2128	1180	714	1599	873	704	0	10955
4	OK1KOK	0	0	0	3864	0	3961	0	0	1881	486	0	0	10192
5	OK1KKL	602	594	540	570	60	0	0	0	0	1044	340	0	3750
6	OK1KVK	0	0	0	0	0	336	0	936	192	1552	180	0	3196
7	OK1KHA	468	0	245	108	0	310	366	408	285	384	355	0	2929
8	OK1OPT	0	0	0	0	0	2193	0	0	0	0	0	0	2193
9	OK1KDO	26	0	75	0	14	238	72	135	84	270	33	0	947
10	OK1KOB	0	0	0	0	0	800	0	0	0	66	0	0	866
11	OK1KEP	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	765
12	OK1KMG	108	190	116	87	0	0	84	0	40	0	0	0	625
13	OL5DX	60	124	0	22	27	63	100	66	38	66	54	0	620
14	OK1KCF	60	124	0	22	27	54	88	66	38	66	54	0	599
15	OK2KZO	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228
16	OK1KRJ	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
17	OK1OAB	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	0	88
18	OK2KGE	34	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	80	105	150	162	0	85	84	0	1085
2	OK2UYZ	0	0	0	0	0	0	68	100	75	180	0	0	423
3	OK2BDS	16	16	2	30	42	24	48	14	33	16	4	0	245
4	OK2TF	0	0	0	6	0	0	56	0	48	92	0	0	202
5	OK1IEI	12	30	48	10	0	0	0	0	0	22	36	0	158
6	OK2BZW	0	0	0	0	27	14	44	0	0	10	0	0	95
7	OK2BFI	0	0	0	0	27	30	12	12	0	10	0	0	91
8	OK1UDJ	0	0	0	0	0	0	33	0	12	14	24	0	83
9	OK1VUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	10	0	38
10	OK2DW	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16
11	OK2PHK	0	0	0	0	12	0	0	0	0	2	0	0	14
12	OK1UOW	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
13	OK1DOA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
14	OK2BTS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	95	105	306	280	567	726	332	520	468	603	24	0	4026
2	OK1KZE	60	110	112	24	440	0	649	528	1092	322	301	0	3638
3	OK1KOK	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45


7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	6	6	6	27	0	27	0	0	126


8.KAT.2,3GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	18	27	0	0	0	0	0	0	45


9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG..	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	6	6	0	14	18	0	27	0	0	77
2	OK1ES	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2


11.KAT.5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	0	6	0	14	18	0	6	0	0	50
2	OK1ES	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2


12.KAT.5,7GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10


13.KAT.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	12	12	18	12	12	33	39	36	0	48	18	0	240
2	OK2QI	0	6	48	60	45	0	0	0	0	0	0	0	159
3	OK1UVY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	52
4	OK1ES	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	52
5	OK2ULQ	0	0	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	26
6	OK1IA	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	18
7	OK2QW	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
8	OK1VEN	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2


14.KAT.10GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	52	10	0	0	0	20	0	0	82
Vyhodnotil radioklub OK1KPA

Od letošního roku je změna v počítání násobičů.
Vlastní čtverec lze započítat jako násobič i v případě, kdy se s ním nepracovalo.

Hlášení se zasílá poštou na: OK1MNI (Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Dašice)
Paketem na: OK1KPA
Přes robota na: www.ok1kpa.com/pa
E-mailem na: ok1kpa@volny.cz (pokud možno používejte raději robota !!!)

Na www.ok1kpa.com jsou i výsledkové listiny a podmínky závodu

Aktualizováno: 1.12.2005 (OK1SAT)