Provozní aktiv na VKV - září 09/2005

1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	26280	22534	16695	16116	21800	0	0	0	142539
2	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	20040	12702	17056	18870	0	0	0	137454
3	OK1DCF	0	0	0	18125	0	0	14013	25655	18496	0	0	0	76289
4	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	21330	12144	17430	18073	0	0	0	97883
5	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	15768	7525	17028	17782	0	0	0	92863
6	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	22752	9384	24492	17376	0	0	0	144279
7	OK1NOR	0	0	0	0	0	12672	8712	0	16298	0	0	0	37682
8	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	10780	7560	16500	11934	0	0	0	68413
9	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	11377	6325	8550	9599	0	0	0	77799
10	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	6420	0	2002	11280	8904	0	0	0	50527
11	OK1VPO	0	0	0	6426	0	7560	0	0	7502	0	0	0	21488
12	OK1ASA	0	0	0	0	2412	13140	8760	11128	6974	0	0	0	42414
13	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	3855	7902	6128	6612	0	0	0	43301
14	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	12572	0	29216	5840	0	0	0	63976
15	OK2WKF	1242	712	0	3864	5219	5580	0	4200	5184	0	0	0	26001
16	OK1MTZ	0	0	0	0	0	0	0	3679	4608	0	0	0	8287
17	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	4320	3542	4017	4505	0	0	0	34036
18	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	3341	3766	2870	3626	0	0	0	18668
19	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	4199	4050	4140	3419	0	0	0	35671
20	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	3774	3840	4000	3345	0	0	0	24134
21	OK2PPK	0	0	0	696	1342	1356	3024	2613	2865	0	0	0	11896
22	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	1644	1703	2702	2704	0	0	0	18172
23	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	270	1800	1630	2587	0	0	0	13227
24	OK2PMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2567	0	0	0	2567
25	OK1VUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2366	0	0	0	2366
26	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	2496	2436	2550	2190	0	0	0	23964
27	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	1364	1947	1885	2142	0	0	0	16112
28	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	1422	2546	2054	2112	0	0	0	15941
29	OK2TF	0	536	729	693	552	0	1804	0	1968	0	0	0	6282
30	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	918	0	0	0	1968	0	0	0	8821
31	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	2184	1876	2509	1956	0	0	0	16719
32	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	1752	539	2172	888	1848	0	0	0	13548
33	OK2BDR	0	0	0	0	0	0	0	2340	1600	0	0	0	3940
34	OK1SKK	0	57	0	616	1062	1430	0	792	1540	0	0	0	5497
35	OK1VLG	0	81	360	0	42	0	1650	0	1458	0	0	0	3591
36	OK2TKE	0	0	0	0	0	1807	1265	1668	1404	0	0	0	6144
37	OK2UFW	0	0	810	1436	0	1942	1840	2080	1250	0	0	0	9358
38	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	0	1152	1230	0	0	0	7835
39	OK4AZ	115	528	0	0	414	0	0	0	1210	0	0	0	2267
40	OK1UDQ	992	608	630	972	639	744	1024	464	999	0	0	0	7072
41	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	2211	1404	1716	963	0	0	0	13598
42	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	1430	1380	1740	900	0	0	0	11517
43	OK1CR	846	0	0	250	0	945	830	777	848	0	0	0	4496
44	OK2VCT	532	568	615	828	621	666	0	0	730	0	0	0	4560
45	OK1VMK	476	360	0	396	0	624	438	522	680	0	0	0	3496
46	OK1ULE	1310	57	873	0	0	0	1540	0	600	0	0	0	4380
47	OK1AWK	581	476	483	648	546	`616	560	408	574	0	0	0	4276
48	OK1CDC	0	0	260	0	0	0	0	0	520	0	0	0	780
49	OK1VOF	0	600	868	744	1260	999	0	1192	480	0	0	0	6143
50	OK1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	0	441
51	OK2VX	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	0	0	414
52	OK1MNV	462	280	378	0	441	420	0	378	305	0	0	0	2664
53	OK2QW	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285
54	OK1FXF	590	344	480	390	152	30	0	170	272	0	0	0	2428
55	OK1TY	0	255	0	315	480	581	450	567	210	0	0	0	2858
56	OK1KZ	120	50	105	156	156	252	245	244	156	0	0	0	1484
57	OK1IKQ	200	98	90	192	230	54	96	0	156	0	0	0	1116
58	OK2BVA	162	172	78	146	0	168	178	285	146	0	0	0	1335
59	OK1HDP	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KIM	0	0	0	0	0	0	71796	66004	62910	0	0	0	200710
2	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	24531	0	27675	31545	0	0	0	190721
3	OK1KWP	0	0	0	0	16213	24336	17160	0	23440	0	0	0	81149
4	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	20880	19590	17820	22785	0	0	0	191263
5	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	35952	25515	23240	22040	0	0	0	141489
6	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	23088	17990	16415	20140	0	0	0	174563
7	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	19040	0	0	16566	0	0	0	99297
8	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	15572	11853	0	11550	0	0	0	111481
9	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	6946	9492	11610	10475	0	0	0	86123
10	OK1KCR	0	0	0	0	9140	11856	8300	0	9746	0	0	0	39042
11	OK2KJI	0	0	0	2316	2786	5220	7128	7602	7524	0	0	0	32576
12	OK1KOK	0	0	0	0	7960	10080	0	7095	7293	0	0	0	32428
13	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	11377	6302	5688	5888	0	0	0	40867
14	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	7140	9800	5168	5880	0	0	0	61009
15	OK1KEP	0	0	0	0	6762	9660	0	9120	5588	0	0	0	31130
16	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	7414	6680	5376	4788	0	0	0	53669
17	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	1617	1628	1580	2960	0	0	0	22068
18	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	8211	7110	2758	0	0	0	34945
19	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	6536	1829	14025	2316	0	0	0	60307
20	OK2KRT	0	0	0	0	0	0	2156	4830	2064	0	0	0	9050
21	OK2KUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2044	0	0	0	2044
22	OK1OFJ	0	0	196	288	0	896	1016	1780	1530	0	0	0	5706
23	OK1KMP	0	0	0	0	0	0	0	0	1220	0	0	0	1220
24	OK1KMG	1310	848	873	0	873	0	1507	0	600	0	0	0	6011
25	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	1265	664	504	0	0	0	3146
26	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	355	606	570	345	0	0	0	4494
27	OK1KCF	120	50	0	156	156	244	245	232	156	0	0	0	1359
28	OL5DX	120	50	0	156	156	244	245	232	156	0	0	0	1359


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	5244	2015	2119	3128	0	0	0	17103
2	OK1TEH	0	0	0	0	0	0	2704	1310	2669	0	0	0	6683
3	OK1FHA	0	0	889	1278	720	873	2198	1452	1988	0	0	0	9398
4	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	3024	1950	0	1644	0	0	0	13875
5	OK2IMH	0	0	0	0	612	1508	1580	944	1210	0	0	0	5854
6	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	3591	1120	968	1209	0	0	0	12331
7	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	3009	1625	1254	1180	0	0	0	13176
8	OK1SIB	525	567	606	544	0	774	0	0	856	0	0	0	3872
9	OK1MTZ	0	0	255	0	0	0	0	434	700	0	0	0	1389
10	OK1UDJ	413	235	300	396	294	684	396	330	512	0	0	0	3560
11	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	2312	935	552	472	0	0	0	8169
12	OK1XPB	0	148	306	276	160	175	245	288	462	0	0	0	2060
13	OK1VLG	0	64	16	380	6	0	246	0	318	0	0	0	1030
14	OK2BDS	414	198	266	210	364	1023	252	416	315	0	0	0	3458
15	OK1DEU	270	112	215	230	186	869	348	448	312	0	0	0	2990
16	OK2PPK	0	0	0	39	204	224	525	364	288	0	0	0	1644
17	OK2TF	0	40	32	680	2	0	312	0	264	0	0	0	1330
18	OK2BFI	92	0	69	76	198	405	204	42	80	0	0	0	1166
19	OK1ULE	108	190	116	87	0	800	84	0	40	0	0	0	1425
20	OK1KZ	60	132	0	22	27	63	108	66	38	0	0	0	516
21	OK1FAN	84	30	60	57	52	57	76	24	26	0	0	0	466
22	OK1FXF	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	12338	7776	6288	6844	0	0	0	52543
2	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	2595	1656	1562	1885	0	0	0	15199
3	OK1KOK	0	0	0	3864	0	3961	0	0	1881	0	0	0	9706
4	OK1KEL	909	510	588	1134	616	2128	1180	714	1599	0	0	0	9378
5	OK1KHA	468	0	245	108	0	310	366	408	285	0	0	0	2190
6	OK1KVK	0	0	0	0	0	336	0	936	192	0	0	0	1464
7	OK1KDO	26	0	75	0	14	238	72	135	84	0	0	0	644
8	OK1KMG	108	190	116	87	0	0	84	0	40	0	0	0	625
9	OL5DX	60	124	0	22	27	63	100	66	38	0	0	0	500
10	OK1KCF	60	124	0	22	27	54	88	66	38	0	0	0	479


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2UYZ	0	0	0	0	0	0	68	100	75	0	0	0	243
2	OK2TF	0	0	0	6	0	0	56	0	48	0	0	0	110
3	OK2BDS	16	16	2	30	42	24	48	14	33	0	0	0	225
4	OK1UDJ	0	0	0	0	0	0	33	0	12	0	0	0	45


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	60	110	112	24	440	0	649	528	1092	0	0	0	3015
2	OK2KJT	95	105	306	280	567	726	332	520	468	0	0	0	3399
3	OK1KOK	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45

Vyhodnotil kolektiv OK1KPA  Mirek OK1MNI  Beda OK1DOZ

---------------------------------------------------------------------------

PA VHF-UHF-SHF po zari 2005


1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	22752	9384	24492	17376	0	0	0	144279
2	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	26280	22534	16695	16116	21800	0	0	0	142539
3	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	20040	12702	17056	18870	0	0	0	137454
4	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	21330	12144	17430	18073	0	0	0	97883
5	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	15768	7525	17028	17782	0	0	0	92863
6	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	11377	6325	8550	9599	0	0	0	77799
7	OK1DCF	0	0	0	18125	0	0	14013	25655	18496	0	0	0	76289
8	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	10780	7560	16500	11934	0	0	0	68413
9	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	12572	0	29216	5840	0	0	0	63976
10	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	9030	11760	0	0	0	0	0	0	53916
11	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	6420	0	2002	11280	8904	0	0	0	50527
12	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	3855	7902	6128	6612	0	0	0	43301
13	OK1ASA	0	0	0	0	2412	13140	8760	11128	6974	0	0	0	42414
14	OK1NOR	0	0	0	0	0	12672	8712	0	16298	0	0	0	37682
15	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	4199	4050	4140	3419	0	0	0	35671
16	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	6448	7224	0	4270	0	0	0	0	35419
17	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	4320	3542	4017	4505	0	0	0	34036
18	OK1DZR	0	0	0	0	30240	0	0	0	0	0	0	0	30240
19	OK1MKQ	4672	4752	5712	12905	0	0	0	0	0	0	0	0	28041
20	OK2WKF	1242	712	0	3864	5219	5580	0	4200	5184	0	0	0	26001
21	OK2TSV	3920	0	2212	5377	6612	0	0	6086	0	0	0	0	24207
22	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	3774	3840	4000	3345	0	0	0	24134
23	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	2496	2436	2550	2190	0	0	0	23964
24	OK2ZT	0	0	0	0	0	0	11172	10827	0	0	0	0	21999
25	OK1VPO	0	0	0	6426	0	7560	0	0	7502	0	0	0	21488
26	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	3341	3766	2870	3626	0	0	0	18668
27	OK1DRZ	0	0	0	18414	0	0	0	0	0	0	0	0	18414
28	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	3675	0	784	2190	0	0	0	0	18198
29	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	1644	1703	2702	2704	0	0	0	18172
30	OK2BX	0	0	0	0	7038	11000	0	0	0	0	0	0	18038
31	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	2184	1876	2509	1956	0	0	0	16719
32	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	1364	1947	1885	2142	0	0	0	16112
33	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	1422	2546	2054	2112	0	0	0	15941
34	OK1DT	0	0	0	0	0	7225	7560	0	0	0	0	0	14785
35	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	2211	1404	1716	963	0	0	0	13598
36	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	1752	539	2172	888	1848	0	0	0	13548
37	OK2BRX	2640	0	1740	0	1800	3315	2364	1413	0	0	0	0	13272
38	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	270	1800	1630	2587	0	0	0	13227
39	OK2GMJ	3120	1022	1680	5364	0	1278	0	0	0	0	0	0	12464
40	OK2PPK	0	0	0	696	1342	1356	3024	2613	2865	0	0	0	11896
41	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	1430	1380	1740	900	0	0	0	11517
42	OK2DGB	740	240	464	0	910	0	1500	7518	0	0	0	0	11372
43	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	1572	1428	1180	1400	0	0	0	0	11306
44	OK1TEH	0	0	0	10400	0	0	0	870	0	0	0	0	11270
45	OK2PMS	4768	2320	18	0	3791	0	0	0	0	0	0	0	10897
46	OK2UFW	0	0	810	1436	0	1942	1840	2080	1250	0	0	0	9358
47	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	918	0	0	0	1968	0	0	0	8821
48	OK1MTZ	0	0	0	0	0	0	0	3679	4608	0	0	0	8287
49	OK2BSP	0	0	300	272	1674	3640	2358	0	0	0	0	0	8244
50	OK1DSX	0	0	0	0	0	0	2736	5328	0	0	0	0	8064
51	OK1DAM	819	708	300	738	136	2068	984	2130	0	0	0	0	7883
52	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	0	1152	1230	0	0	0	7835
53	OK1UDQ	992	608	630	972	639	744	1024	464	999	0	0	0	7072
54	OK2MRJ	0	0	0	0	128	185	2700	3885	0	0	0	0	6898
55	OK1UBA	0	0	0	0	0	0	6894	0	0	0	0	0	6894
56	OK2CMZ	2189	306	2288	1960	0	0	0	0	0	0	0	0	6743
57	OK1AXH	0	0	6669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6669
58	OK2AB	0	0	0	0	0	3192	3248	0	0	0	0	0	6440
59	OK2TF	0	536	729	693	552	0	1804	0	1968	0	0	0	6282
60	OK2TKE	0	0	0	0	0	1807	1265	1668	1404	0	0	0	6144
61	OK1VOF	0	600	868	744	1260	999	0	1192	480	0	0	0	6143
62	OK1FID	6030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6030
63	OK1UGP	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000
64	OK2ZNT	0	0	0	0	0	0	2532	3120	0	0	0	0	5652
65	OK1ZJB	0	0	0	205	1705	945	1776	1017	0	0	0	0	5648
66	OK2SLC	0	0	2820	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	5520
67	OK1SKK	0	57	0	616	1062	1430	0	792	1540	0	0	0	5497
68	OK1AXG	0	0	0	1120	0	4112	0	0	0	0	0	0	5232
69	OK2SRO	0	0	128	1536	1560	0	0	1932	0	0	0	0	5156
70	OK1ZIA	2002	0	0	0	0	0	2775	0	0	0	0	0	4777
71	OK1DFC	4726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4726
72	OK1VZL	485	177	545	550	0	0	0	2912	0	0	0	0	4669
73	OK2VCT	532	568	615	828	621	666	0	0	730	0	0	0	4560
74	OK1CR	846	0	0	250	0	945	830	777	848	0	0	0	4496
75	OK1GHZ	0	0	0	0	0	0	4480	0	0	0	0	0	4480
76	OK1ULK	0	4466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4466
77	OK1ULE	1310	57	873	0	0	0	1540	0	600	0	0	0	4380
78	OK1FAH	0	0	0	630	0	1280	2385	0	0	0	0	0	4295
79	OK1AWK	581	476	483	648	546	`616	560	408	574	0	0	0	4276
80	OK2BUC	934	720	1520	288	0	0	0	511	0	0	0	0	3973
81	OK2BDR	0	0	0	0	0	0	0	2340	1600	0	0	0	3940
82	OK1VHF	3864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3864
83	OK2UDP	1287	720	0	963	0	0	744	0	0	0	0	0	3714
84	OK1NYD	0	0	0	0	0	0	0	3672	0	0	0	0	3672
85	OK1VLG	0	81	360	0	42	0	1650	0	1458	0	0	0	3591
86	OK1VMK	476	360	0	396	0	624	438	522	680	0	0	0	3496
87	OK2BNQ	0	0	0	0	0	0	0	3234	0	0	0	0	3234
88	OK2MWK	0	82	116	1496	0	392	1125	0	0	0	0	0	3211
89	OK1TY	0	255	0	315	480	581	450	567	210	0	0	0	2858
90	OK2ZBF	0	0	0	0	0	0	0	2748	0	0	0	0	2748
91	OK1GSB	0	0	0	0	234	0	2470	0	0	0	0	0	2704
92	OK1MNV	462	280	378	0	441	420	0	378	305	0	0	0	2664
93	OK1FMM	0	0	0	0	2639	0	0	0	0	0	0	0	2639
94	OK2PMA	0	0	0	0	0	0	0	0	2567	0	0	0	2567
95	OK1CD	450	465	0	305	312	396	225	315	0	0	0	0	2468
96	OK1FXF	590	344	480	390	152	30	0	170	272	0	0	0	2428
97	OK1VUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2366	0	0	0	2366
98	OK2VUH	1449	856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2305
99	OK4AZ	115	528	0	0	414	0	0	0	1210	0	0	0	2267
100	OK2COB	2266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2266
101	OK1DSA	0	0	0	0	0	0	2249	0	0	0	0	0	2249
102	OK1ICJ	205	0	288	640	0	1089	0	0	0	0	0	0	2222
103	OK1AYA	0	0	0	270	525	371	421	606	0	0	0	0	2193
104	OK1ZTA	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0	0	2190
105	OK2PHK	0	0	0	1200	860	0	0	0	0	0	0	0	2060
106	OK2JIQ	0	0	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040
107	OK1DDP	1000	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	2000
108	OK1XED	284	270	550	0	0	0	0	832	0	0	0	0	1936
109	OK2BJW	0	196	305	1416	0	0	0	0	0	0	0	0	1917
110	OK1SBP	0	0	856	896	0	0	0	0	0	0	0	0	1752
111	OK1KZ	120	50	105	156	156	252	245	244	156	0	0	0	1484
112	OK2ZEJ	0	0	0	0	1460	0	0	0	0	0	0	0	1460
113	OK2PJW	532	426	496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1454
114	OK2CLW	0	544	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1336
115	OK2BVA	162	172	78	146	0	168	178	285	146	0	0	0	1335
116	OOK2CLT	0	0	0	0	0	1243	0	0	0	0	0	0	1243
117	OK1AFA	290	160	174	264	0	0	265	0	0	0	0	0	1153
118	OK1IKQ	200	98	90	192	230	54	96	0	156	0	0	0	1116
119	OK2HMS	1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1107
120	OK1VSG	750	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1089
121	OK2AF	1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1088
122	OK2BZW	0	0	0	600	480	0	0	0	0	0	0	0	1080
123	OK2MHS	0	0	0	0	0	0	0	1040	0	0	0	0	1040
124	OK2XKA	0	0	0	0	712	0	120	0	0	0	0	0	832
125	OK1XBF	0	294	234	0	264	0	0	0	0	0	0	0	792
126	OK1CDC	0	0	260	0	0	0	0	0	520	0	0	0	780
127	OK1BBF	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763
128	OK2ZO	0	0	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748
129	OK1COM	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	720
130	OK1DBL	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700
131	OK1FAE	0	0	0	155	0	0	531	0	0	0	0	0	686
132	OK2ZBO	0	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	606
133	OK1TDO	0	0	0	558	0	0	0	0	0	0	0	0	558
134	OK2BTS	312	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552
135	OK1CDJ	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539
136	OK1ZAT	280	96	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	484
137	OK1JX	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480
138	OK1LV	0	0	0	0	0	0	0	0	441	0	0	0	441
139	OK2PLL	0	0	0	176	0	240	0	0	0	0	0	0	416
140	OK2VX	0	0	0	0	0	0	0	0	414	0	0	0	414
141	OK1HPX	0	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0	294
142	OK2QW	0	0	0	0	0	0	0	0	285	0	0	0	285
143	OK1DOZ	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
144	OK1VEI	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	260
145	OK2IMH	0	0	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
146	OK1NE	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	186
147	OK2DTI	0	0	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
148	SP8FPK	0	0	0	76	68	0	0	0	0	0	0	0	144
149	OK2ZIH	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126
150	OK1JMW	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0	0	116
151	OK1DOF	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112
152	OK1FM	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
153	OK1CO	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80
154	OK1UQS	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	66
155	OK1HDP	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	44
156	OK1FXX	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
157	SP8MAF	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KIM	0	0	0	0	0	0	71796	66004	62910	0	0	0	200710
2	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	20880	19590	17820	22785	0	0	0	191263
3	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	24531	0	27675	31545	0	0	0	190721
4	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	23088	17990	16415	20140	0	0	0	174563
5	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	21719	25120	10032	24662	0	0	0	0	144396
6	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	35952	25515	23240	22040	0	0	0	141489
7	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	15572	11853	0	11550	0	0	0	111481
8	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	19040	0	0	16566	0	0	0	99297
9	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	6946	9492	11610	10475	0	0	0	86123
10	OK1KWP	0	0	0	0	16213	24336	17160	0	23440	0	0	0	81149
11	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	7140	9800	5168	5880	0	0	0	61009
12	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	6536	1829	14025	2316	0	0	0	60307
13	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	7414	6680	5376	4788	0	0	0	53669
14	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	11377	6302	5688	5888	0	0	0	40867
15	OK1KCR	0	0	0	0	9140	11856	8300	0	9746	0	0	0	39042
16	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	8211	7110	2758	0	0	0	34945
17	OK1FRD	6735	9880	8800	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	34815
18	OK2KJI	0	0	0	2316	2786	5220	7128	7602	7524	0	0	0	32576
19	OK1KOK	0	0	0	0	7960	10080	0	7095	7293	0	0	0	32428
20	OK1KEP	0	0	0	0	6762	9660	0	9120	5588	0	0	0	31130
21	OK1KKL	6192	6984	5072	5584	0	0	5744	0	0	0	0	0	29576
22	OK1KNG	0	0	0	15200	0	0	11315	0	0	0	0	0	26515
23	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	1617	1628	1580	2960	0	0	0	22068
24	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	1089	4218	1716	0	0	0	0	0	14289
25	OK1KOB	0	0	8558	0	0	4848	0	0	0	0	0	0	13406
26	OK2OAS	0	0	0	5472	5746	0	0	0	0	0	0	0	11218
27	OK2RAB	1520	2992	2460	1298	1248	0	0	0	0	0	0	0	9518
28	OK2KRT	0	0	0	0	0	0	2156	4830	2064	0	0	0	9050
29	OK1OAB	0	0	0	0	0	0	0	7568	0	0	0	0	7568
30	OK2KUM	0	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	6500
31	OK1KMG	1310	848	873	0	873	0	1507	0	600	0	0	0	6011
32	OK1OFJ	0	0	196	288	0	896	1016	1780	1530	0	0	0	5706
33	OK2KCE	0	0	0	0	0	5444	0	0	0	0	0	0	5444
34	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	355	606	570	345	0	0	0	4494
35	OK1KHL	4170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4170
36	OK2KPS	2321	846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3167
37	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	1265	664	504	0	0	0	3146
38	OK2OTZ	0	0	0	2960	0	0	0	0	0	0	0	0	2960
39	OK2KEA	0	2704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2704
40	OK1KKA	0	0	1288	1251	0	0	0	0	0	0	0	0	2539
41	OK2KUB	0	0	0	0	0	0	0	0	2044	0	0	0	2044
42	OK2KLF	763	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1579
43	OK1KCF	120	50	0	156	156	244	245	232	156	0	0	0	1359
44	OL5DX	120	50	0	156	156	244	245	232	156	0	0	0	1359
45	OK1OQH	0	0	0	0	0	0	1278	0	0	0	0	0	1278
46	OK1KMP	0	0	0	0	0	0	0	0	1220	0	0	0	1220
47	OK1OUE	1180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180
48	OK5ERA	0	0	0	0	1120	0	0	0	0	0	0	0	1120
49	OK1OHK	0	0	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399
50	OK2KGE	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
51	SP9ZHR	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0	0	0	156
52	OK1KRJ	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1VFA	4698	3952	3285	4986	4380	0	0	0	0	0	0	0	21301
2	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	1683	3791	1503	1539	0	0	0	0	17346
3	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	5244	2015	2119	3128	0	0	0	17103
4	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	3024	1950	0	1644	0	0	0	13875
5	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	3009	1625	1254	1180	0	0	0	13176
6	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	3591	1120	968	1209	0	0	0	12331
7	OK1FHA	0	0	889	1278	720	873	2198	1452	1988	0	0	0	9398
8	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	2312	935	552	472	0	0	0	8169
9	OK1TEH	0	0	0	0	0	0	2704	1310	2669	0	0	0	6683
10	OK2IMH	0	0	0	0	612	1508	1580	944	1210	0	0	0	5854
11	OK1SIB	525	567	606	544	0	774	0	0	856	0	0	0	3872
12	OK1UDJ	413	235	300	396	294	684	396	330	512	0	0	0	3560
13	OK2BDS	414	198	266	210	364	1023	252	416	315	0	0	0	3458
14	OK1DEU	270	112	215	230	186	869	348	448	312	0	0	0	2990
15	OK1XPB	0	148	306	276	160	175	245	288	462	0	0	0	2060
16	OK1UOW	0	0	0	0	0	0	2008	0	0	0	0	0	2008
17	OK1ZDA	240	130	259	343	252	400	140	0	0	0	0	0	1764
18	OK2PPK	0	0	0	39	204	224	525	364	288	0	0	0	1644
19	OK1DOA	0	0	0	0	0	1547	0	0	0	0	0	0	1547
20	OK1ULE	108	190	116	87	0	800	84	0	40	0	0	0	1425
21	OK1IEI	152	420	414	414	0	0	0	0	0	0	0	0	1400
22	OK1MTZ	0	0	255	0	0	0	0	434	700	0	0	0	1389
23	OK2TF	0	40	32	680	2	0	312	0	264	0	0	0	1330
24	OK2PMS	0	75	0	0	343	888	0	0	0	0	0	0	1306
25	OK1FKL	0	0	0	0	0	1224	0	0	0	0	0	0	1224
26	OK2BFI	92	0	69	76	198	405	204	42	80	0	0	0	1166
27	OK1VLG	0	64	16	380	6	0	246	0	318	0	0	0	1030
28	OK1ZJB	0	0	0	180	132	416	280	0	0	0	0	0	1008
29	OK1GP	0	0	0	0	0	0	888	0	0	0	0	0	888
30	OK1VUB	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
31	OK1AGS	0	0	0	0	0	0	0	684	0	0	0	0	684
32	OK1AFA	36	92	36	176	0	0	275	0	0	0	0	0	615
33	OK2PNQ	0	266	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	522
34	OK1KZ	60	132	0	22	27	63	108	66	38	0	0	0	516
35	OK1FAN	84	30	60	57	52	57	76	24	26	0	0	0	466
36	OK2QI	0	462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462
37	OK1UYR	0	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340
38	OK2MRJ	0	85	44	0	130	48	0	0	0	0	0	0	307
39	OK1VRW	0	0	0	288	0	0	0	0	0	0	0	0	288
40	OK1JFP	0	0	0	0	170	0	99	0	0	0	0	0	269
41	OK2MWK	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	0	0	264
42	OK2BZW	0	0	0	0	0	232	30	0	0	0	0	0	262
43	OK1XED	44	100	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236
44	OK1JFB	0	0	0	0	0	204	0	0	0	0	0	0	204
45	SP9OJQ	0	0	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	186
46	OK1VOF	0	0	68	116	0	0	0	0	0	0	0	0	184
47	OK2ULQ	0	0	30	104	0	0	0	0	0	0	0	0	134
48	OK1HPX	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	128
49	OK1DOZ	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
50	OK1CAZ	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
51	OK1DRX	0	0	0	112	0	0	0	0	0	0	0	0	112
52	OK1SKK	0	19	0	87	0	0	0	0	0	0	0	0	106
53	OK2BTS	48	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
54	OK2PLL	0	0	0	64	0	14	0	0	0	0	0	0	78
55	OK1ZAD	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	76
56	OK1JX	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60
57	OK1BBF	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
58	OK1COM	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	36
59	OK1VEI	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	33
60	OK1MKQ	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
61	OK1FXF	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	12338	7776	6288	6844	0	0	0	52543
2	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	2595	1656	1562	1885	0	0	0	15199
3	OK1KOK	0	0	0	3864	0	3961	0	0	1881	0	0	0	9706
4	OK1KEL	909	510	588	1134	616	2128	1180	714	1599	0	0	0	9378
5	OK1KKL	602	594	540	570	60	0	0	0	0	0	0	0	2366
6	OK1OPT	0	0	0	0	0	2193	0	0	0	0	0	0	2193
7	OK1KHA	468	0	245	108	0	310	366	408	285	0	0	0	2190
8	OK1KVK	0	0	0	0	0	336	0	936	192	0	0	0	1464
9	OK1KOB	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800
10	OK1KEP	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	765
11	OK1KDO	26	0	75	0	14	238	72	135	84	0	0	0	644
12	OK1KMG	108	190	116	87	0	0	84	0	40	0	0	0	625
13	OL5DX	60	124	0	22	27	63	100	66	38	0	0	0	500
14	OK1KCF	60	124	0	22	27	54	88	66	38	0	0	0	479
15	OK2KZO	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228
16	OK1KRJ	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108
17	OK2KGE	34	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	80	105	150	162	0	0	0	0	916
2	OK2UYZ	0	0	0	0	0	0	68	100	75	0	0	0	243
3	OK2BDS	16	16	2	30	42	24	48	14	33	0	0	0	225
4	OK2TF	0	0	0	6	0	0	56	0	48	0	0	0	110
5	OK1IEI	12	30	48	10	0	0	0	0	0	0	0	0	100
6	OK2BZW	0	0	0	0	27	14	44	0	0	0	0	0	85
7	OK2BFI	0	0	0	0	27	30	12	12	0	0	0	0	81
8	OK1UDJ	0	0	0	0	0	0	33	0	12	0	0	0	45
9	OK2DW	0	0	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16
10	OK2PHK	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12
11	OK1UOW	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
12	OK1DOA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
13	OK2BTS	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	95	105	306	280	567	726	332	520	468	0	0	0	3399
2	OK1KZE	60	110	112	24	440	0	649	528	1092	0	0	0	3015
3	OK1KOK	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	45


7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	6	6	6	27	0	0	0	0	99


8.KAT.2,3GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	18	27	0	0	0	0	0	0	45


9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG..	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	6	6	0	14	18	0	0	0	0	50
2	OK1ES	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2


10.KAT.3,4GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


11.KAT.5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	0	6	0	14	18	0	0	0	0	44
2	OK1ES	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2


12.KAT.5,7GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10


13.KAT.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	12	12	18	12	12	33	39	36	0	0	0	0	174
2	OK2QI	0	6	48	60	45	0	0	0	0	0	0	0	159
3	OK1ES	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	0	0	52
4	OK2ULQ	0	0	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	26
5	OK1IA	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	18
6	OK2QW	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
7	OK1VEN	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2


14.KAT.10GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	52	10	0	0	0	0	0	0	62


Blizi se konec roku a tak vyzva pro stanice krere maji behem roku dve
znacky, nebo i vice...Lze to sloucit pod jednu znacku. Piste na paket ok1kpa
a na ok1kpa@volny.cz  .

Vyhodnotil kolektiv OK1KPA  Mirek OK1MNI a Beda OK1DOZ
Vyhodnotil radioklub OK1KPA

Od letošního roku je změna v počítání násobičů.
Vlastní čtverec lze započítat jako násobič i v případě, kdy se s ním nepracovalo.

Hlášení se zasílá poštou na: OK1MNI (Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Dašice)
Paketem na: OK1KPA
Přes robota na: www.ok1kpa.com/pa
E-mailem na: ok1kpa@volny.cz (pokud možno používejte raději robota !!!)

Na www.ok1kpa.com jsou i výsledkové listiny a podmínky závodu

Aktualizováno: 6.10.2005 (OK1SAT)