Czech Activity VHF/UHF/SHF Contest Rules


Podmínky Provozního aktivu na VKV pro rok 2010

Závod se koná každou třetí neděli v měsíci od 08.00 UTC do 11.00 UTC. Závodu se mohou zúčastnit i zahraniční stanice za podmínek uvedených na http://www.crk.cz/ENG/DXCONTE.

Soutěžní kategorie:

SINGLE OP.
Stanice obsluhované vlastníkem licence pro jednotlivce, bez jakékoliv cizí pomoci během závodu. Cizí pomocí během závodu se rozumí vlastni obsluha vysílacího a přijímacího zařízení, směrování antén, vedení deníku a přehledu stanic se kterými bylo pracováno a podobně.
MULTI OP.
Stanice s klubovou volací značkou obsluhované jedním nebo více operátory, případně stanice s individuální volací značkou s cizí pomocí v souladu s povolovacími podmínkami.

Kategorie Kategorie
1. 144 MHz single op. 2. 144 MHz multi op.
3. 432 MHz single op. 4. 432 MHz multi op.
5. 1.3 GHz single op. 6. 1.3 GHz multi op.
7. 2.3 GHz single op. 8. 2.3 GHz multi op.
9. 3.4 GHz single op. 10. 3.4 GHz multi op.
11. 5.7 GHz single op 12. 5.7 GHz multi op.
13. 10 GHz single op. 14. 10 GHz multi op.
15. 24 GHz single op. 16. 24 GHz multi op.
17. 47 GHz single op. 18. 47 GHz multi op.
19. 76 GHz single op. 20. 76 GHz multi op.
DRUHY PROVOZU
CW a fone (SSB, FM) v segmentech podle předpisů a doporučení IARU Region I. Spojení EME, cross-band a přes pozemní či kosmické převaděče se nepočítají.
KÓD
Předává se RS nebo RST, pořadové číslo spojeni počínaje číslem 001 a WW-lokátor. Do tohoto závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí a které nemusí, ale mohou předávat číslo spojení. Tyto stanice musí soutěžící stanici předat RS nebo RST a WW-lokátor. Do závodu lze započítat s každou stanicí na každém soutěžním pásmu jedno platné spojení. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál.
BODOVÁNÍ
Za spojení se stanicí ve vlastním velkém čtverci WW - lokátoru (prvá dvě písmena a následující dvě čísla) se počítají dva body. V sousedních velkých čtvercích jsou to tři body a v dalších pásech vždy o jeden bod více než v pásech předchozích.
 
NÁSOBIČE
Velké čtverce WW-lokátoru se kterými bylo během závodu pracováno včetně čtverce vlastního a to na každém pásmu zvlášť. Vlastní se počítá, i když s ním nebylo pracováno.

To tedy znamená, že pokud stanice nenaváže během závodu žádné spojení ve vlastním velkém čtverci, smí si tento čtverec započítat také jako násobič.
VÝSLEDEK
Je dán součtem bodů za spojení vynásobený součtem násobičů a to na každém pásmu zvlášť.

HLÁŠENÍ
z jednotlivých kol se posílají nejpozději pátý den po závodě, to jest první pátek po závodě, pouze prostřednictvím robota na adrese vyhodnocovatele: http://ok1kpa.com/pa/hlaseni.htm 

Každé kolo Provozního aktivu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii na každém pásmu započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.
Průběžné výsledky jsou zveřejňovány na http://ok1kpa.com/pa/vysledky.htm

DIPLOMY
obdrží vítěz každé kategorie na každém pásmu, případně první tři stanice z každé kategorie, ve které bude hodnoceno více než 15 stanic.
Pro Provozní aktiv dále platí relevantní ustanovení bodů 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 25, 26, 27 Všeobecných podmínek pro závody na VKV http://www.crk.cz/VHFUHFGENC.
Provozní aktiv na VKV vyhodnocuje z pověření ČRK Radioklub OK1KPA.


Výsledky závodů:
Provozní aktiv na VKV


Aktualizováno 7.7.2010