Zápis z konference Pardubického kraje


Dne 10.12.2004 se v rámci setkaní radioamatéru v Pardubicích - Starých Čivicích uskutečnila konference členů ČRK Pardubického kraje.

Podle posledního seznamu ČRK má kraj Pardubice 156 členů ČRK. Podle prezenční listiny se konference zúčastnilo 36 členů, to je 23 %.

Seznam zúčastněných členů ČRK Pardubického kraje:
OK1ADT, OK1AIT, OK1BBF, OK1BI, OK1CAU, OK1CDJ, OK1CDK, OK1CPU, OK1DOZ, OK1DUO, OK1FGZ, OK1FPL, OK1FRG, OK1FRY, OK1FWG, OK1HEH, OK1IFT, OK1JAF, OK1JDF, OK1MBR, OK1MHZ, OK1MIN, OK1MNI, OK1MUK, OK1ND, OK1PBB, OK1SAT, OK1SRD, OK1SW, OK1TDO, OK1VDJ, OK1VEY, OK1ZAT, OK1ZHU, OK1ZL a OK2BRV.

Jako hosté: OK1VJV, OK1VHF, OK1FXX a dále kolem padesátky dalších OK z jiných krajů a nečlenů ČRK.

Na programu byly dva body :
1) Volba do krajské odbočky a krajského manažera.
2) Informace OK1VJV o jednání okolo nových PP.

Nebyl podán žádný návrh na změnu obsazení a proti žádnému členu nebyla námitka. Zúčastnění členové ČRK Pardubického kraje jednohlasně zvolili obsazení krajské odbočky a krajského manažera z minulého období:
Ondra OK1CDJ - okr. Pardubice
Ivan OK1PI - okr. Chrudim
Bedřich OK1DOZ - okr. Pardubice - krajský manažer
Sveta OK1VEY - okr. Pardubice
Jarda OK1DUO - okr. Ústí n.Orl.

Poté předseda ČRK, OK1VJV informoval o jednání okolo nových PP. Přes výzvu k debatě se nikdo nepřihlásil.Zapsal: Richard, OK1SAT