Diplom 800 let Heidenreichsteinu

K oslavě výročí 800 let založení Heidenreichsteinu vydávají radioamatéři z tohoto města pamětní diplom.

O diplom mohou požádat všichni radioamatéři a krátkovlnní posluchači. Potřebné body získají za spojení se stanicemi zapojenými do diplomu v době mezi 1.lednem 2005 a 31.prosincem 2005. Podmínkou pro získání diplomu je, aby seznam navázaných spojení obsahoval alespoň jedno spojení se stanicí z města Heidenreichstein.

Stanice v městě Heidenreichstein: OE3BHB, OE3FPA, OE3HIU, OE3RGB, OE3PGW: 300 bodů za každého.
Stanice při městě Heidenreichstein: OE3EOW, OE3FRU, OE3GOS, OE3SOA, OE3PLW, OE3SER: 200 bodů za každého
Všechny shora uvedené stanice budou mít suffix /H800 za svým volacím znakem; každá stanice může být v žádosti o diplom započtena pouze jednou. Platí spojení na všech pásmech a všemi druhy provozu s vyjímkou spojení via Internet (Echolink).
Spojení s následujícími stanicemi z Waldviertelu se počítají za 20 bodů: OE3ABA, OE3ACA, OE3AJC, OE3ARW, OE3BJM, OE3BSS, OE3CT, OE3CRB, OE3DBB, OE3DFW, OE3DJB, OE3DMA, OE3DPA, OE3DSB, OE3DZW, OE3ECU, OE3EHC, OE3EMC, OE3ERS, OE3EZU, OE3FJB, OE3FPW, OE3FZA, OE3GRB, OE3HIA, OE3HIS, OE3HQB, OE3IGW, OE3IWS, OE3JRA, OE3JKA, OE3JLC, OE3JSC, OE3JZA, OE3JZW, OE3KMA, OE3KMW, OE3KUS, OE3KZW, OE3MWA, OE3NCW, OE3NHA, OE3NMW, OE3NOA, OE3OU, OE3PRC, OE3PU, OE1PMC/3, OE3RUA, OE3SHW, OE3TFU, OE3TRW, OE3WAW, OE3WBB, OE3WKS, OE3WXC, OE3YTM.

Body potřebné k získání diplomu:

Rakouské stanice: 800 bodů.
Ostatní evropské stanice: 500 bodů.
Stanice mimo Evropu: 300 bodů.

Žádost o diplom zašlete spolu s výpisem staničního deníku a poplatkem 10 Euro.

Případný zbytek peněz po ukončení termínu vydání diplomu bude předán do Denního centra v Heidenreichsteinu, které pomáhá lidem vyžadujícím zvláštní péči.

Diplomový manažer:

OE3RGB
Rainer GANGL
Anton Ullrich - Gasse 4
A-3860 HEIDENREICHSTEIN
Austria

Bankovní spojení: Raiffeisenbank Oberes Waldviertel, BLZ:32415, číslo účtu: 115.808

Pořadatel: OE3RGB, Rainer, e-mail: rainer.gangl@aon.at